ЧЕТ ӨЛКӨДӨГҮ КР ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН ЫКЧАМ БАЙЛАНЫШ

(+996-312) 66-06-75

(+996-312) 66-34-05

Башкы баракка

Элчинин кайрылуусу

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары жана сайтыбыздын меймандары, кош келиңиздер!

 

2008-жылы ачылган Кыргыз Республикасынын Элчилиги, Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан коюлган милдеттерди аткарууга милдеттенет. Негизги милдеттердин бири Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий – гуманитардык кызматташтыкты бекемдөө болуп саналат.
Мен, өзгөчө , Корея Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселесин баса белгилеймин, 2016-жылдын башындагы жарандардын саны  3.5 миңден ашуун адам бар деп саналат. Элчилик жардам көрсөтүүгө мүмкүн болгон бардык мыйзамдуу чараларды көрөт.

Бул сайтта камтылган маалымат, сиздерге жардам берерине, мен чын дилимден ишенем жана мындан бөлөк болгон маселелерге көмөктөш көргөзүүгө даярмын.

 

А.Ж.Бешимов
Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы
Атайын жана Толук ыйгарым укуктуу Эличиси