ЧЕТ ӨЛКӨДӨГҮ КР ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН ЫКЧАМ БАЙЛАНЫШ

(+996-312) 66-06-75

(+996-312) 66-34-05

Башкы баракка

Түзүлүшү

Кыскараева Гулнара Узаковна
Кеӊешчи

Мамадалиев Мелис
Биринчи секретарь

Кыштобаев Азиз
Консул

Бакиров Узакбек
Административдик кызматкер