Кыргызстан 2007-жылдан бери EPS (Корея Республикасына жумушчуларды жѳнѳтүү системасы) системасына мүчѳ экендигине карабастан, кыргызстандык жумушчулар үчүн иш контракттары аз келет.

Admin
Автору Admin April 19, 2017 11:28

Кыргызстан 2007-жылдан бери EPS (Корея Республикасына жумушчуларды жѳнѳтүү системасы) системасына мүчѳ экендигине карабастан, кыргызстандык жумушчулар үчүн иш контракттары аз келет.

         Кыргызстан 2007-жылдан бери EPS (Корея Республикасына жумушчуларды жѳнѳтүү системасы) системасына мүчѳ экендигине карабастан, кыргызстандык жумушчулар үчүн иш контракттары аз келет. Негизги себептердин бири болуп, кореялык иш берүүчүлѳрүнүн Кыргызстан жана кыргызстандык мигранттар тууралуу маалыматы ѳтѳ аз экендиги болуп саналат (жумуш берүүчүлѳр жумушчуларды ѳздѳрү тандашат).

 Буга байланыштуу, Элчилик Кыргызстан, кыргызстандык жумушчулар жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн алдындагы Мамлекеттик миграция кызматы тууралуу агитациялык маалыматты камтыган сапаттуу буклет чыгарды. Бул буклеттер потенциалдык иш берүүчүлѳр – Кореянын кичи жана орто ишканаларына таратылат.

IMG_3977 IMG_3976 IMG_3975 IMG_3974

Admin
Автору Admin April 19, 2017 11:28
ЧЕТ ӨЛКӨДӨГҮ КР ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН ЫКЧАМ БАЙЛАНЫШ

(+996-312) 66-06-75

(+996-312) 66-34-05